Skip links

Gizlilik Sözleşmesi

İş Bu beyan http://www.eqlem.com “Eqlem”in gizlilik politikasını içerir. http://www.eqlem.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Sitemiz (www.eqlem.com) üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, http://www.eqlem.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, kullanıcı sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Bu gizlilik sözleşmesinin amacı, http://www.eqlem.com adresinde yer alan siteye üye olarak kaydolan kişiler (kullanıcılar) tarafından sitede yer alan platformdan faydalanılması aşamasında Eqlem ile paylaşılan bilgi ve verilerin içerik kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. “Gizlilik Sözleşmesi”, kullanıcı ile akdedilen “Kullanıcı Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı ve şirket bundan böyle birlikte “taraflar”, ayrı ayrı “taraf” olarak anılabilecektir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup Şirket tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir. Şirket, Gizli Bilgi’yi Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır. Gizli Bilgi “olduğu gibi” esasında temin edilir ve aksi burada veya Taraflar arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmede belirtilmediği sürece, Şirket Gizli Bilginin doğruluğu, eksiksizliği, durumu, uygunluğu veya performansına ilişkin herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen Gizli Bilgi’yi Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, Gizli Bilgi’yi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde Gizli Bilgi işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir. Şirket, Gizli Bilgi’nin fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait Gizli Bilgi’yi kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve Gizli Bilgi’yi alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler kullanıcı ile temas kurmak veya kullanıcının sitedeki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve şirketin hizmetlerinin kullanıcıya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. Şirket, kullanıcının site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için şirket, gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına – sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir- aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup şirketin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirket, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı gizlilik politikasının hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Genel Hükümler

A. Tarafların her biri bu sözleşmeyi akdetme yetkisine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi iş amacında ilerleme sağlanması için imzaladığını, başka bir nedenle ve üçüncü bir kişinin menfaatine imzalamadığını beyan ve tekeffül eder.

B. Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasında bir gecikme meydana gelmesi veya kullanılmaması bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunların bir sefer veya kısmi kullanımı, başka sefer veya bir daha kullanılmalarına veya bu sözleşmeden doğan başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasına engel teşkil etmez.

C. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olduğu yetkili bir mahkeme tarafından ilan edilirse yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olan bu hüküm, asıl hükme en iyi şekilde tekabül eden ve geçerli ve ifa edilebilir olduğu kabul edilen başka bir hükümle denk gelmek kaydıyla değiştirilmiş kabul edilecektir. Mahkeme ilgili hükmü bu şekilde değiştirebilir. Ne olursa olsun bu sözleşmenin diğer hükümleri tamamen geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

D. Bu sözleşme, kullanıcının elektronik kabulünü gerçekleştirdiği gün yürürlüğe girecektir.

E. Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır. Tarafların her biri, bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.

Sohbet Başlat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Scan the code
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Keşfet
Kaydır